Algemene voorwaarden

Onderneminggegevens
Atelier Alixe
L-Tek bvba
Kempenstraat 42A
3590 Diepenbeek

info@atelieralixe.be

Rechtpersonenregister (RPR) Antwerpen (afd. Hasselt)
BTW-nummer: BE0820154893
Belgisch Reknr.: BE72363060418916

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Atelier Alixe van L-Tek bv, met maatschappelijke zetel Kempenstraat 42A te Diepenbeek, BTW BE0820154893, RPR Antwerpen (afd. Hasselt) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten/juwelen uit haar webshop online aan te kopen.

1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Atelier Alixe verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door Atelier Alixe.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Alixe aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

2.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.
Verzendkosten zijn (tenzij ander vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2 De verzendkosten van bestellingen binnen België bedragen voor standaard verzending met Track & Trace via Bpost 7,50 euro, elk pakket is dan verzekerd tot €500. Of voor verzekerde verzending via Mikropakket €20 voor bestellingen tot 500 euro, elk pakket is dan verzekerd tot €1000. Vanaf een bestelling van 500 euro wordt het pakket binnen België gratis verzekerd verzonden via Mikropakket. Voor internationale zendingen zijn de verzendkosten te berekenen volgens de verzendkosten die van toepassing zijn op het betreffende land. Deze verzendkosten worden de Klant medegedeeld na contact met Atelier Alixe.

2.3 De prijzen staan vermeld bij ieder stuk afzonderlijk. Bij vermelding “Prijs op aanvraag” wordt op vraag van de Klant vrijblijvend een offerte opgemaakt. Prijzen op de website zijn geen offerte.

Artikel 3: Aanbod

3.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aangeboden binden Atelier Alixe niet. Atelier Alixe is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Alixe is in geen geval aansprakelijk van manifeste materiële fouten, zet- en drukfouten.

3.2 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv: maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Atelier Alixe, via het contactformulier of telefonisch.

Artikel 4: Online aankopen en aankopen op afspraak

4.1 Een bestelling komt als volgt tot stand: De Klant selecteert “Bestellen”. De Klant klikt het model naar keuze aan, geeft het materiaal aan, de kleur, de keuze van letter(s), woord of zin in X-code. De betreffende prijzen staan aangegeven. De Klant kan vervolgens zijn keuze in de winkelmand plaatsen. De bestelling gaat door van zo gauw de Klant de betaling doorgevoerd heeft en het betreffende bedrag op de rekening van Atelier Alixe verschijnt.

4.2 Een aanvraag van een offerte kan door de Klant gedaan worden via het online contactformulier. De offerte is geheel vrijblijvend. Van zo gauw de offerte goedgekeurd is, verstuurt Atelier Alixe een digitale factuur naar het de door de Klant opgegeven emailadres. De bestelling gaat door van zo gauw de Klant deze factuur betaald heeft en het betreffende bedrag op de rekening van Atelier Alixe verschijnt. De bestelling is bij deze definitief en kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
De Klant dient de factuur binnen 48 uur na het ontvangen van de factuur te betalen. Indien de factuur niet betaald is binnen deze termijn van 48 uur, vervalt de bestelling.

4.3 De klant kan een afspraak vastleggen na contact via het contactformulier. Atelier Alixe bespreekt samen met de klant het ontwerp. Indien er tot een overeenkomst van bestelling gekomen wordt, dient de klant het volledige bedrag van de bestelling meteen te betalen. Bij maatwerk wordt er een bedrag van 50% betaald vooraleer het juweel gemaakt wordt. De overige 50% wordt voldaan bij afhaling of voor verzending van het afgewerkte juweel.

4.4 Betalingen in de webshop gebeuren steeds elektronisch via de voorziene optie van Mollie, er zijn verschillende online toepassingen mogelijk. Betalingen via factuur gebeuren steeds via het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Deze betaling dient binnen 48 uur na ontvangst van de factuur te gebeuren. Betalingen via afspraak gebeuren steeds via Payconiq of een bankapp, vlak na goedkeuring van de bestelling.

4.5 Een cadeaubon kan besteld worden via ‘Bestellen’ en vervolgens ‘Cadeaubon’. Nadat de bestelling en betaling doorgevoerd is, komt deze onmiddellijk digitaal ter beschikking. Indien de Klant kiest voor een papieren versie wordt deze zo snel mogelijk verzonden via de post.
Een cadeaubon kan ingeruild worden door de code in te geven op het einde van het bestelformulier. Het bedrag van de cadeaubon gaat dan automatisch van het totaalbedrag van de bestelling af.
Een cadeaubon is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.

4.6 Atelier Alixe biedt hoofdzakelijk handgemaakte gepersonaliseerde juwelen aan. Voor een zilveren of een 14kt/18kt/wit gouden juweel wordt er 4 tot 12 weken maaktijd voorzien na bestelling. Voor een kralenarmband/-ketting 2 tot 3 weken. Indien deze termijnen door onvoorziene omstandigheden uitlopen zal Atelier Alixe contact opnemen met de Klant om te komen tot een oplossing.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1 Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan. Een overeenkomst is pas definitief na aanvaarding van de algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het artikel.

5.2 Artikelen besteld via deze website worden geleverd in België. Elk artikel wordt verstuurd per post. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de bestelling aan de woonplaat van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
De bestelling wordt overdag aangeboden. Indien de Klant niet thuis is kan deze de bestelling gedurende +/-2 weken afhalen op het postkantoor in de buurt. Indien de Klant de bestelling niet afhaalt, wordt deze terug naar Atelier Alixe verstuurd. De Klant dient opnieuw verzendkosten te betalen indien Atelier Alixe de bestelling opnieuw moet verzenden.

5.3 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen om de artikels te vervoeren en deze keuze niet door Atelier Alixe was aangeboden.

5.4 Indien het artikel binnen de 30 dagen niet aangeboden is aan de Klant of het dichtstbijzijnde postkantoor, dient de Klant schriftelijk contact op te nemen met Atelier Alixe.

5.5 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Atelier Alixe.
Kleuren kunnen in realiteit afwijken van de afgebeelde kleuren op de website.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Alixe.

6.2 De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Alixe te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Ruilen en terugbetaling

7.1 De juwelen van Atelier Alixe zijn producten die op maat vervaardigd zijn, gepersonaliseerd en speciaal voor de klant besteld zijn. Deze kunnen niet geruild of terugbetaald worden.

Artikel 8:  Klachten

8.1 Atelier Alixe doet er alles aan om een zo perfect mogelijk product af te leveren. Vertoont het artikel desondanks gebreken, dient deze binnen de 5 werkdagen na ontvangst een mail te sturen aan info@atelieralixe.be. De Klant dient aan Atelier Alixe de gelegenheid te geven eventueel gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

8.2 De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor de Klant.
Terugzenden van artikels gebeurt steeds op risico van de Klant.
Artikels dienen verzonden te worden door de Klant naar het adres van Atelier Alixe in originele verpakking en in dezelfde staat als Atelier Alixe de artikelen naar de Klant verzonden heeft.

8.3 Klachten geven de Klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten. Indien een klacht door Atelier Alixe als duidelijk gegrond wordt aangenomen dan heeft Atelier Alixe het recht om de factuur te herzien en de factuur aan te passen, een evenwaardig alternatief aan te bieden of de goederen op factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

8.4 Indien het artikel reeds een herstelling heeft ondergaan kan dit niet teruggezonden worden ter creditering. Indien de reparatie niet voldoet dient hiervoor contact opgenomen te worden met Atelier Alixe om over te kunnen gaan naar een oplossing.

8.5 Atelier Alixe tracht het product/juweel zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. Kleuren kunnen afwijken in realiteit doordat de kleurweergave op bepaalde schermen anders zijn. Net zoals de detaillering van het product/juweel. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De afbeeldingen zijn louter informatief. Indien de Klant een uiterst realistisch weergave van de kleuren wil, kan dit door een afspraak te maken.

Artikel 9: Garantie

9.1 Voor 925 zilveren en 14kt/18kt/wit gouden juwelen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. De garantieperiode gaat in indien er bij het ontvangen van het artikel geen gebreken vastgesteld en schriftelijk doorgegeven zijn.

9.2 De garantie vervalt in volgende gevallen: indien het artikel verwaarloosd is, indien het product is gewijzigd door de Klant zelf of een derde, bij foutief of verkeerdelijk gebruik, indien er
verkeerde producten worden gebruikt zoals bleekwater, ammoniak of andere bijtende producten, bij zware beschadiging.

9.3 Bij vergulde juwelen is er geen garantie op het verkleuren van het juweel. Alle vergulde juwelen worden verguld met een stevige laag van 5 micron goud.

9.4 Bij kralenarmbandjes is er een garantie van 3 maanden op het verkleuren van de kraaltjes. De garantie vervalt bij toepassingen zoals aangegeven bij 9.2.
Kralenarmbandjes moeten uit gedaan worden tijdens het douchen, baden of zwemmen.

9.5 De duurzaamheid van een juweel kan verschillen van persoon tot persoon en heeft vooral te maken met de zuurtegraad van de huid. Aangewezen is om het juweel zo goed mogelijk te verzorgen door het op tijd en stond te reinigen met lauwwarm water en een zachte doek. Net zoals een kledingstuk of schoenen is een juweel onderhevig aan slijtage door gebruik. Normale slijtage valt niet onder garantie. Gaat het zilveren of gouden juweel binnen 2 jaar stuk bij normaal gebruik is de garantie van toepassing. Dit geldt niet op kralenarmbandjes of juwelen met koordjes.

9.6 Artikels in garantie worden niet gecrediteerd, tenzij deze niet hersteld of vervangen kunnen worden.

9.6 Indien er in een juweel gebruik gemaakt wordt van een natuur- of edelsteen geldt er een garantie van 6 maanden op het loskomen van een steen. Deze worden gratis teruggeplaatst. Indien de natuur- of edelsteen verloren gaat wordt deze opnieuw aangerekend maar wel gratis geplaatst. Op de natuur- en edelstenen geldt er geen garantie. Natuur- en edelstenen vragen verzorging en mits verkeerd gebruik kan de steen aangetast worden. Er kan meer info gevraagd worden over het verzorgen van de betreffende stenen in het juweel.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Alle onderdelen (afbeeldingen, logo, naam, X-code, teksten, omschrijvingen, video’s, technische eigenschappen of producten en gegevens van deze aard) van de website van Atelier Alixe, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van Atelier Alixe en auteursrechtelijk beschermd.
Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gebruikt worden

Artikel 11 : Privacy

11.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, Atelier Alixe – L-Tek bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

11.2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

11.3 Atelier Alixe vraagt de Klant om de #atelieralixe te gebruiken wanneer deze een foto post op de eigen sociale media met een juweel gemaakt door Atelier Alixe. Dit is geheel vrijwillig. Een openbare foto met deze # kan door Atelier Alixe gebruikt worden op haar sociale media. Indien de Klant dit niet wenst, kan deze dit melden via info@atelieralixe.be.

11.4 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier Alixe, Kempenstraat 42A, 3590 Diepenbeek, info@atelieralixe.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

11.5 Atelier Alixe houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

12.1 Tijdens eens bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

12.2 Atelier Alixe maakt gebruik van ‘Third party cookies’.

12.3 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken.

12.4 Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet verzaking

13.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

13.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Alixe om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten afstaan.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

14.1 Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Alixe. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Verzakingsrecht

15.1 De Klant kan geen beroep doen op het verzakingsrecht omdat de juwelen van Atelier Alixe producten zijn die op maat vervaardigd zijn, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant besteld is.

Artikel 16: Betwistingen

16.1 Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Atelier Alixe is gelegen.

Voor meer alg. info kan je ook terecht op website https://economie.fgov.be

Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per email contact op.

Volg ons